نویسنده = زهره زارعی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادات ملاصدرا بر سهروردی در بحث حقیقت جسم

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-106

زهره زارعی؛ امیر شیرزاد