نویسنده = رمضان مهدوی آزادبنی
تعداد مقالات: 1
1. تفتیش در هستی‌های محسوس و استنباط‌های متافیزیکی آن نزد افلاطون و ابن سینا

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 95-111

رمضان مهدوی آزادبنی؛ وحید داوری چهارده