نویسنده = اعظم ایرجی‌نیا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وجودشناختی صفات الهی از دیدگاه ابن‌سینا همراه با نقد ملاصدرا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-38

محمد ذبیحی؛ اعظم ایرجی‌نیا