نویسنده = مهدی دهباشی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین وجود شناختی صفات فعل از دیدگاه حکمت متعالیه

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 43-63

حسن عزیزی؛ مهدی دهباشی؛ موسی ملایری