نویسنده = مهدی گل‌پرور روزبهانی
تعداد مقالات: 1
1. پیشینۀ تاریخی، توصیف و تبیین موضع ملاصدرا دربارۀ چیستی فلسفۀ اولی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-17

احد فرامرز قراملکی؛ مهدی گل‌پرور روزبهانی