نویسنده = صادق خوشخو
تعداد مقالات: 2
1. بازخوانی نظریۀ «نظام احسن» ملاصدرا در سایۀ تحلیل مبادی هستی‌شناسانۀ آن

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-67

صادق خوشخو؛ محمد سعیدی مهر


2. تأثیر مبانی وجودشناختی و مابعدالطبیعی ملاصدرا در حل بعضی مسائل بنیادین اخلاق

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-86

صادق خوشخو؛ مریم محبتی؛ امیرعباس علیزمانی