کلیدواژه‌ها = عقل
تعداد مقالات: 2
1. خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر توماس آکویناس و حقوق فطری نزد فقه‌ای امامیه

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 59-81

علی‌رضا فاضلی؛ اردوان ارژنگ؛ نجمه زکی خانی


2. نظریۀ «تقلید از خدا» در معرفت شناسی ابن عربی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 57-70

نصرالله حکمت