کلیدواژه‌ها = موجود
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مقایسه ای موضوع فلسفۀ اولی در فلسفۀ فارابی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

زهرا سالاری طرزقی؛ طاهره کمالی زاده؛ فاطمه شهیدی


2. معانی «موجود» در وجودشناسی ارسطو و تحول آن نزد حکمای مشا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-37

حسین کلباسی اشتری؛ مستانه کاکایی


3. بررسی تطبیقی معنای وجود از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-102

مستانه کاکایی؛ حسن عباسی حسین آبادی


4. جوهر و تطوّر آن در حکمت سینوی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 159-185

جعفر شانظری؛ مهدی گنجور