کلیدواژه‌ها = علامه طباطبایی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسۀ نظریۀ عدم تطابق ذهن و خارج با سفسطه از منظر علامه طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمد دانش نهاد؛ محمد حسن وکیلی


2. بازشناسی نسبت فرد و جامعه به مثابة مبنایی هستی‌شناسانه در آرای اجتماعی علامه طباطبایی

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 209-229

مهدی جلالوند؛ اسحاق طاهری سرتشنیزی؛ محمد سعیدی مهر


3. علامه طباطبایی و اصول هستی‌شناختی برگرفته از لفظ «حق» در قرآن کریم

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 105-124

علی اصغر خندان؛ مهدی قضاوی‌زاده


4. تبیین و تحلیل ماهیت از منظر قیصری و علامه طباطبایی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-55

مجتبی تصدیقی شاهرضایی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ حسام الدین مؤمنی شهرکی


5. تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-17

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی