نویسنده = حبیب حاتمی کن کبود
تعداد مقالات: 1
1. خوانشی بر رویکرد هستی شناسانه ضرورت امامت براساس مبانی فلسفی ملاصدرا

دوره 9، شماره 18، پاییز و زمستان 1399، صفحه 447-466

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کن کبود