کلیدواژه‌ها = اتحاد عاقل و معقول
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر مبانی هستی‌شناختی ملاصدرا بر عشق‌شناسی وی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-42

علی ارشد ریاحی؛ مجید یاریان


2. مسألۀ اتحاد عاقل و معقول در چنبرۀ تعالیِ تفکرِ سینوی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 77-93

مصطفی مومنی؛ علیرضا کهنسال؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


3. نگاه وجودی ملاصدرا به علم

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 87-100

محمد کاظم علمی سول؛ طوبی لعل صاحبی