کلیدواژه‌ها = توقّف
تعداد مقالات: 1
1. تاملّی در اقسام علل ناقصه: رویکرد انتقادی بر حصرگروی علل اربعه

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 25-48

سید مصطفی موسوی اعظم؛ حسن ابراهیمی؛ عبدالرسول کشفی