کلیدواژه‌ها = خودگرایی اخلاقی
تعداد مقالات: 1
1. نقد مبنای مابعدالطبیعی خودگرایی اخلاقی برمبنای تشخص از نگاه صدرا

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-42

رضا اکبریان؛ حمید حسنی