کلیدواژه‌ها = جبرگرایی
تعداد مقالات: 1
1. پارادوکسهای سفر در زمان

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-21

محمد سعیدی مهر