کلیدواژه‌ها = کثرت
تعداد مقالات: 2
1. بازاندیشی در مبانی قاعدة الواحد

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 129-149

علیرضا شایان؛ جنان ایزدی


2. معناشناسی، هستی‌شناسی و خاستگاه کثرت تحلیلی در حکمت متعالیه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 105-125

سید مصطفی موسوی اعظم