کلیدواژه‌ها = وجود
تعداد مقالات: 11
1. بازخوانی عرفانی نسبت میان وجود و کمالات در مشرب فلسفی صدرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

فردین جمشیدی مهر؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی


2. بررسی تطبیقی نظریۀ «اندیشۀ هستی شناسانه» پارمنیدس و دکارت

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

ناصر عزیزوکیلی؛ مهدی منفرد


3. بررسی مقایسه ای موضوع فلسفۀ اولی در فلسفۀ فارابی و حکمت متعالیۀ ملاصدرا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1399

زهرا سالاری طرزقی؛ طاهره کمالی زاده؛ فاطمه شهیدی


5. معانی «موجود» در وجودشناسی ارسطو و تحول آن نزد حکمای مشا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 19-37

حسین کلباسی اشتری؛ مستانه کاکایی


6. یقین به مثابة ظهور وجود در فلسفة صدرایی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 83-103

عبداله صلواتی


7. تقریر تقویمی ابن سینا از مسألة خدا و امکان شناسایی او

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-102

زهره توازیانی


8. امکان تبدل انواع داروینی از منظر فلسفه صدرایی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-19

قاسم کاکایی؛ فرانک بهمنی


9. تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-17

سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی


10. معنای عرض بودن وجود در فلسفه ابن سینا

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 107-120

محمدباقر قمی


11. بررسی تطبیقی معنای وجود از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئینی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1394، صفحه 83-102

مستانه کاکایی؛ حسن عباسی حسین آبادی