کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 2
1. تأویل اشراقی سهروردی از آیات پیرامون حقیقت نفس

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-72

طاهره کمالی زاده؛ سحر کاوندی؛ سمیرا بیگدلی


2. جغرافیای عرفانی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-138

محمد رضا یوسفی؛ الهه حیدری