کلیدواژه‌ها = صفات خداوند
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی مسألة رابطة وجودی دو سویة خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و ملاصدرا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-69

عبدالله صلواتی؛ زینب اختری


2. بررسی وجودشناختی صفات الهی از دیدگاه ابن‌سینا همراه با نقد ملاصدرا

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1393، صفحه 19-38

محمد ذبیحی؛ اعظم ایرجی‌نیا