نویسنده = سهراب حقیقت
تعداد مقالات: 1
1. معرفت شناسیِ حقیقت وجود در فلسفة ملاصدرا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-58

سهراب حقیقت