نویسنده = امیرعباس علی زمانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسیِ دیدگاهِ اروین یالوم دربارۀ ارتباط دغدغه‌های وجودیِ مرگ‌اندیشی و معنای زندگی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-37

میلاد عزیزی؛ امیرعباس علی زمانی


2. تأثیر مبانی وجودشناختی و مابعدالطبیعی ملاصدرا در حل بعضی مسائل بنیادین اخلاق

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-86

صادق خوشخو؛ مریم محبتی؛ امیرعباس علیزمانی