نویسنده = میلاد عزیزی
تعداد مقالات: 1
1. بررسیِ دیدگاهِ اروین یالوم دربارۀ ارتباط دغدغه‌های وجودیِ مرگ‌اندیشی و معنای زندگی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1394، صفحه 19-37

میلاد عزیزی؛ امیرعباس علی زمانی